ЗА НАС

Milko Petrov
инж.М.Петров

Фирма „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД е създадена през месец май 1993 г. с предмет на дейност: изпълнение на геодезически, фотограметрични, кадастрални, маркшайдерски дейности, инвестиционно проектиране и Подробни Устройствени Планове. През март 2017г. Дружеството промени своето наименование на “ГЕОМЕРА” ЕООД.

Учредителят на фирмата инж. Милко Петров от самото ѝ създаване залага на коректност, бързина и точност при изпълнение на геодезическите услуги. Настоящият собственик на фирмата арх. Мила Иванова продължава традицията в тази насока.

ПОВЕЧЕ

СЕРТИФИКАТИНЯКОИ КЛИЕНТИ НА ГЕОМЕРА

Община
ПЕРНИК
Агенция по Геодезия,
Картография и Кадастър
Министерство на Регионалното
Развитие и Благоустройство
Община
НЕСЕБЪР
ХИМКОМПЛЕКТ
Инженеринг АД
Община
БАНИТЕ