създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с.Брусен, с.Дърманци, с.Крета, с.Моравица, с.Руска бела, с.Ребърково и с.Типченица, общ. Мездра, обл. Враца