дейности по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти в землищата на с.Горановци, с.Таваличево, с.Горна Козница и гр.Дупница, обл. Кюстендил