извършване на геодезически и фотограметрични дейности по заснемане на Природен Парк „Българка“