Геодезически и кадастрални дейности за получаване удостоверения по чл.52 от ЗКИР

Mnogo prepory`wam