геодезически услуги във връзка с изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект: Модернизация на железопътната линия „София-Перник-Радомир“ – част от трансевропейската транспортна мрежа“