oпорна геодезическа мрежа за проектиране, строителство и поддръжка на газопровод НАБУКО.

Препоръчваме ГЕОМЕРА М+Р като надежден партньор за геодезически инженерни проекти.