Възстановяване и изграждане на пространствена реперна мрежа за геодезични измервания и маркшайдерски наблюдения на движенията и деформажциите на земната повърхност в районите на подземен рудник св. Анна

Silno preporaka