За ГЕОМЕРА

Кратко представяне на фирмата

ГЕОМЕРА ЕООД е създадена през месец май 1993 г. с предмет на дейност изпълнение на :

Учредителят на фирмата инж. Милко Петров от самото ѝ създаване залага на коректност, бързина и точност при изпълнение на геодезическите услуги. Настоящият собственик на фирмата арх. Мила Иванова продължава традицията в тази насока.През март 2017г. Дружеството промени своето наименование от “ГЕОМЕРА М+Р” на “ГЕОМЕРА” ЕООД.

Екипът на ГЕОМЕРА

ГЕОМЕРА разполага с екип от квалифицирани специалисти. Шестима от тях са вписани в регистъра на правоспособните лица в Агенцията по кадастър, петима са членове на Камарата на инженерите по геодезия. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране притежава един от членовете на фирмата, а шестима са включени в регистъра на лицата с ограничена проектантска правоспособност. Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност от Камарата на архитектите притежават двама от архитектите в екипа на ГЕОМЕРА.

Сертификати от Камарата на инженеритеПравоспособност за дейности по кадастъраСертификат EN ISO 9001:2015Сертификати за правоспособност КИИП 2020

Фирмата притежава свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и сертификат EN ISO 9001:2015 (Декларация за политика по качеството). Благодарение на добрата подготовка, високата квалификация на специалистите, дългогодишният им професионален опит в областта на геодезията от една страна и младостта и неизчерпаемата творческа енергия от друга, продукцията на фирмата се отличава с бързина и високо качество.

Научете повече за нашите

ПРОЕКТИПРЕПОРЪКИОБОРУДВАНЕ