Фотограметрия

Фотограметрия и дистанционни методи

Фирмата разполага с квалифициран екип от млади, креативни, иновативно мислещи  специалисти, които са запознати с последните методи за обработка на въздушни цифрови изображения.

С помощта на най-висок клас фотограметричен софтуер и хардуер, се извършват редица дейности като аеротриангулация, изработване на цифров модел на релефа, изработване на ортофотопланове, архитектурно заснемане и др.

Фирмата се стреми да бъде в крак с последните продукти и технологии в постоянно развиващата се пазарна икономика, за да гарантира на клиентите си оптимално съотношение на цена и качество.