Политика за поверителност

Какви лични данни събираме и защо

Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

В нашият сайт такива данни се събират само чрез формата за контакт и след изрично съгласие на потребителя.

Форма за контакт

Данните, които се попълват в контактната форма на geomera.com се приемат само след изрично съгласие на потребителя. Те се изпращат до наша пощенска кутия, където се съхраняват в пощенския сървър до премахването им.

Бисквитки

Бисквитките представляват малък пакет информация, който се изпраща от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това се връща от браузъра всеки път, когато той получава достъп до същия сървър.

Една бисквитка остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време чрез.

Можете да научите повече за видовете бисквитки тук.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

За следене на посещаемостта в нашия сайт използваме инструмента за анализ Google Analytics. Google Analytics представлява уеб услуга, предоставена от Google Inc. за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Google Analytics извършва събиране на различни данни за посетителите на сайтовете, в които е поставен кода му чрез бисквитки. Събраната там информация може да се използва само и единствено от екипа на geomera.com с цел подобряване на съдържанието на сайта.

С кого споделяме данните ви

Не споделяме събраните данни с други лица.

Информация за контакт

В случай че имате допълнителни въпроси относно предоставените от Вас лични данни, или искате да отправите препоръки, или да споделите Вашето мнение, касаещо изложената Политика за поверителност, можете да се свържете с нас на обявените в сайта контактни данни.

Последна редакция: 10 октомври 2020г.